GLS

GLS tarjoaa luotettavia lähetysratkaisuja – sekä maiden sisällä että kansainvälisesti, Eurooppaan ja maailmanlaajuisesti. Ydinmarkkina-alue on Eurooppa.